Obniżanie wynagrodzeń

Działacze totalnej opozycji nie obniżają sobie wynagrodzeń, pomimo wejścia w życie ustawy o obniżeniu wynagrodzeń w samorządach…

Jerzy Maśluch

Jerzy Maśluch

Starosta Parczewski

Staroście parczewskiemu podniesiono wynagrodzenie o 270 zł, pomimo wprowadzenia rządowego rozporządzenia o zmniejszeniu zasadniczego wynagrodzenia dla JST. Wójt gminy Milanów – Paweł Kępski stracił zaledwie 11 zł.

źródło

Cezary Przybylski

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Radni Województwa nie zgodzili się na obniżenie wynagrodzenia Marszałkowi, krytykując decyzję PiS o obniżeniu wynagrodzeń samorządowcom.

źródło

Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia

Prezydent Wrocławia zarobi tylko 274 zł mniej niż dotychczas. Rozporządzenie wprowadza zmiany, które obniża o 20 proc. minimalne i maksymalne stawki tylko wynagrodzenia zasadniczego. Zmiany pozwolą więc naliczyć prezydentowi maksymalne stawki innych składników wynagrodzenia, np. dodatku za wieloletnią pracę.

źródło

Beata Moskal-Słaniewska

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Świdnicy

Proponowane zmiany nie zostały przyjęte przez Radnym Miasta Świdnica. Przeciwko uchwale zmniejszającej pensję prezydent Świdnicy zagłosowało 16 radnych, sześciu wstrzymało się od głosu, nikt nie zagłosował „za”.

źródło

Tadeusz Krzakowski

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

Rada miejska nie przyjęła uchwały o obniżeniu wynagrodzenia prezydenta. Poparło ją siedmiu radnych, ośmiu było przeciw. Reszta radnych wstrzymała się od głosu.

źródło

Karol Stasik

Karol Stasik

Starosta Bolesławiecki

Radni powiatowi, poza radnymi Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw obniżeniu wynagrodzenia.

źródło

Rafał Gronicz

Rafał Gronicz

Burmistrz Zgorzelca

15 z 16 radnych zagłosowało przeciw uchwale obniżającej wynagrodzenie burmistrza.

źródło

Witold Stępień

Witold Stępień

Marszałek województwa łódzkiego

Marszałek województwa łódzkiego zachowa swoje dotychczasowe wynagrodzenie. Łódzcy radni PO i PSL-u – na obniżkę się nie zgodzili.

źródło

Robert Biedroń

Robert Biedroń

Prezydent Miasta Słupska

Brak zgody na obniżenie wynagrodzenia dla Roberta Biedronia – prezydenta Słupska . Podczas głosowania cały klub PO był przeciwko obniżeniu wynagrodzenia prezydentowi.

źródło

Anna Hetman

Anna Hetman

Prezydent Miasta Jastrzębia Góra

Brak zgody radnych na obniżenie wynagrodzenia dla prezydenta Jastrzębiej Góry Anny Hetman z PO.

źródło

Grażyna Dziedzic

Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska

W dniu 21.06.2018r. Rada Miasta głosowała przedłożony projekt uchwały dotyczący  obniżenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Grażyny Dziedzic. Dwunastu radnych Platformy Obywatelskiej oraz radnych koalicji Prezydent Miasta zagłosowało przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali za przyjęciem uchwały.

źródło

Rafał Bruski

Rafał Bruski

Prezydent Miasta Bydgoszczy

100 zł mniej pomimo wprowadzenia rządowego rozporządzenia o zmniejszeniu zasadniczego wynagrodzenia o 20%, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zarabiać będzie około 12,2 tys. zł, przez co jego pensja obniży się zaledwie symbolicznie.

źródło

Małgorzata Tudaj

Małgorzata Tudaj

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Radni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego większością głosów odrzucili uchwałę obniżającą wynagrodzenie starosty.

źródło

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy

Księgowa sztuczka radnych z warszawskiej PO spowodowała obniżenie pensji Pani Prezydent o całe… 24 zł.

źródło