Nagrody w samorządach

Zobacz ile nagród przyznali sobie działacze totalnej opozycji w samorządach.

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy

W latach 2007-2013 warszawscy urzędnicy zajmujący się reprywatyzacją otrzymali nagrody w wysokości ponad 2,7 mln zł. Argumentując swoją decyzję prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, stwierdziła, że nagrody były potrzebne po to, aby nie było korupcji…

źródło

Wojciech Kozak

Wojciech Kozak

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

20 tys zł to najwyższa nagroda, jaką urząd marszałkowski przyznał dyrektorom wojewódzkich placówek medycznych. Otrzymały ją tylko dwie osoby: Andrzej Kosiniak-Kamysz ze Szpitala im. Dietla oraz Małgorzata Popławska – dyrektor krakowskiego pogotowia. To od lat ulubieńcy Wojciecha Kozaka, wicemarszałka odpowiedzialnego za zdrowie.

źródło

Ryszard Brejza

Ryszard Brejza

Prezydent Miasta Inowrocławia

Pan Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza przeznaczył na nagrody dla swoich urzędników ponad 6,25 mln w 3 lata! Podczas gdy w miastach podobnej wielkości wypłaca się nagrody o ok. 10 razy mniejsze niż to miało miejsce w Inowrocławiu!

źródło

Ryszard Brejza

Ryszard Brejza

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ekwiwalent urlopowy – 90 000 zł. Mimo tak potężnych nagród, dla wydawałoby się znakomicie pracujących urzędników, Pan Prezydent Ryszard Brejza przez wiele lat nie udał się na urlop. Sytuacja ta spowodowała wypłacenie Panu Prezydentowi z budżetu miasta w 2015 roku ok. 90 tys. zł!

źródło

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublina

Prezydent Lublina – Krzysztof Żuk (PO) przyznał skarbnik miasta Irenie Szumlak nagrodę w wysokości 27 tys zł za „wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych” Kolejno, wyróżnienie finansowe otrzymali zastępcy prezydenta miasta – Monika Lipińska – 22 tys zł oraz Krzysztof Komorowski – 20 tys zł.

źródło

Sławomir Sosnowski

Sławomir Sosnowski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski (PSL) przeznacza co roku średnio 10 tys zł  środków pochodzących z budżetu województwa na premie dla swoich urzędników.

źródło

Gustaw Marek Brzezin

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego

Marszałek Województwa – Gustaw Marek Brzezin przyznał 18 tys zł Piotrowi Sułkowskiemu dyrektorowi Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej oraz 15 tys zł Krzysztofowi Stachowskiemu, zarządzającemu Centrum Edukacji i Inicjatyw kulturalnych w Olsztynie. Urząd Marszałkowski, w którym rządzi koalicja PSL-PO nagradzał również dyrektorów placówek medycznych politycznie powiązanych z rządzącą koalicją.  Przykładowo, Elżbieta Gelert i Irena Kierzkowska przez 4 lata otrzymały nagrody łącznie przekraczające 100 tys zł. W przypadku Jana Citki, dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego było to ponad 50 tys, a Marka Myszkowskiego dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego niemal dwukrotnie więcej. Dwukrotność wynagrodzeń otrzymali pod koniec kadencji również przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Antoni Parafinowicz oraz Zdzisław Kamiński.

źródło

 Konrad Kronig

Konrad Kronig

Prezydent Miasta Skarżysko - Kamienna

Prezydent Konrad Kronig rozdał swoim najbliższym współpracownikom nagrody pieniężne w wysokości: Pani Skarbnik Ewie Pawełczyk w wysokości 45 950 zł,
swojemu zastępcy Andrzejowi Brzezińskiemu w wysokości 33 950 zł,
drugiemu zastępcy Krzysztofowi Myszce w wysokości 33 950 zł,
Pani Sekretarz Agnieszce Winiarskiej w wysokości 10 500 zł,
i asystentowi Kuba Bilskiemu w wysokości 7200 zł. Nagrody te są za dwa lata pracy za rok 2016 -17 przy zadłużeniu gminny na ok. 90 000 000 zł.

źródło

Sebastian Nowaczkiewicz

Sebastian Nowaczkiewicz

Wójt Gminy Sitkówka- Nowiny

Włodarz gminy był bardzo hojny w stosunku do najbliższych współpracowników. Jego zastępca dostał w ubiegłym roku ponad 20 tys. zł, a dyrektor ośrodka kultury 27 tys. zł.Premia dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach wyniosła 12 tys. zł.

źródło

Bogdan Praski

Bogdan Praski

Wójt Gminy Panki

Nagrody w Urzędzie Gminy Panki w 2017r. dla urzędników wyniosły ok. 50 000 zł. To mniej więcej tyle, ile gmina wydaje rocznie na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, albo odśnieżanie dróg gminnych, jednak znacznie więcej niż wydatki gminy na remonty gminnej infrastruktury drogowej w 2018 roku albo przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

źródło

Tadeusz Truskolaski

Tadeusz Truskolaski

Nieoficjalny działacz Nowoczesnej

20 mln zł na nagrody w urzędzie miasta.

źródło

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Ponad 288 tys. zł. Tyle zarobił w 2016 roku prezydent Lublina Krzysztof Żuk poprzez działalność w ratuszu, w  Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, z tytułu praw autorskich oraz umów o dzieło i zlecenie

źródło

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk złamał ustawę antykorupcyjną zasiadając w radzie nadzorczej PZU Życie, pełniąc jednocześnie obowiązki prezydenta Lublina. W 2015 r. z tego tytułu zarobił 146 tys. 143 zł i 71 groszy, natomiast w 2014 roku było to 114,332 tys. zł.

źródło